JUDr. Zuzana Bolvanová

Advokátka

Len jedna vec je cenná na svete: aby človek strávil život v pravde a spravodlivosti.

- Marcus Aurelius

O mne

Do zoznamu advokátov Slovenskej advokátskej komory som bola zapísaná pod por. č 8177.  Znalosti mám najmä z oblasti obchodného práva, občianskeho práva a rodinného práva, ale venovala som sa aj iným odvetviam práva.

Študovala som na Právnickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Po štúdiu som vykonávala prax advokátskeho koncipienta v advokátskej kancelárií, ktorá mi poskytla kvalitné znalosti z oblasti obchodného práva, občianskeho práva a rodinného práva. Po skončení tejto praxe som pracovala ako právnička, kde som nadobudla znalosti v oblasti správy nehnuteľností. Som mladá, no ambiciózna advokátka, ktorá je dobre zorientovaná v komplexnej legislatíve. Pre širší rozmer mojej práce pravidelne kooperujem s odborníkmi zo sféry školstva, zdravotníctva, ekonomiky a sociálnej práce. 

Vzdelanie

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Právnická fakulta , (2016), titul magister práv – Mgr.

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Právnická fakulta , (2017), titul doktor práv- JUDr.

JUDr. Zuzana Bolvanová

Poskytujeme Komplexné služby

Poskytujem komplexné právne služby od poradenstva, tvorbu zmlúv až po zastupovanie v konaniach pred súdmi a inými orgánmi.