Naše služby

Obchodné právo

Postarám sa o Vašu obchodnoprávnu agendu a pripravím pre Vás všetky potrebné dokumenty k založeniu vašej spoločnosti alebo dokumenty potrebné k zmene v už založenej spoločnosti.

Založenie obchodných spoločností

Poskytujem pomoc a právne poradenstvo pri zakladaní obchodných spoločností, pričom celý proces založenia spoločností vybavím za Vás. Prostredníctvom emailu, telefónu alebo aj osobne Vám rada zodpoviem na Vaše otázky a vysvetlím základné pojmy, s ktorými sa v tejto oblasti stretnete. Podrobne Vás oboznámim s celým procesom tak, aby ste mu porozumeli. Na základe Vašich individuálnych požiadaviek a potrieb spoločne zistíme, ktorý typ obchodnej spoločnosti je pre Vaše podnikanie najvhodnejší.

Zmeny v obchodných spoločnostiach

V prípade, ak už máte založenú obchodnú spoločnosť a potrebujete v nej vykonať zmeny , rada Vám pomôžem. Samozrejmosťou je vypracovanie dokumentov súvisiacich zo zmenou v obchodnej spoločnosti a elektronické podanie do obchodného registra.

Príprava obchodných zmlúv

Potrebujete vypracovať kúpnu zmluvu, zmluvu o predaji podniku alebo inú zmluvu? Neváhajte ma kontaktovať. Pomôžem Vám a vypracujem pre Vás tú najvhodnejšiu zmluvu.

Príprava iných dokumentov

Poskytujem aj iné právne služby, ako napríklad zápis subjektov do registra partnerov verejného sektora a poskytovanie služieb oprávnenej osoby, či zápis konečného užívateľa výhod do obchodného registra. Kontaktujte ma a po vzájomnej dohode poskytnem aj iné právne služby.

Občianske právo

V oblasti občianskeho práva poskytujem pomoc a právne služby pri vypracovaní rôznych typov zmlúv, zastupovanie klientov pred súdmi a inými orgánmi  a pomoc pri uplatňovaní ich nárokov, vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov, či podielového spoluvlastníctva a iné služby po vzájomnej dohode s Vami.

Prevody nehnuteľností

Poskytujem komplexné právne služby týkajúce sa prevodu nehnuteľností a to najmä:

Príprava kúpnej zmluvy na nehnuteľnosť vrátane návrhu na vklad do katastra nehnuteľností

Príprava darovacej zmluvy vrátane návrhu na vklad do katastra nehnuteľností

Vypracovanie zmluvy o zriadení vecného bremena 

Vypracovanie nájomných zmlúv

Kontrola  a pripomienkovanie zmlúv

Rodinné právo

Potrebujete podať návrh na rozvod, návrh na určenie, zvýšenie či zníženie výživného, či upraviť styk s deťmi?   

Podľa vaších požiadaviek vám poskytnem

  • Právnu pomoc a právne poradenstvo vrátane prípravy a spísania návrhu na rozvod, úpravy pomerov k máloletým
  • Právnu pomoc a právne poradenstvo vrátane prípravy návrhov, iných podaní v konaniach o  úpravu rodičovských práv a povinností  (úprava styku s maloletým, určenie, zvýšenie, zníženie výživného) 
  • Právnu pomoc a právne poradenstvo vo veciach opatrovníckych vrátane zastupovania pred súdom či iné právne služby

Každý z týchto procesov sa vyznačuje svojou individualitou, nakoľko sa priamo dotýka súkromného života. Aj preto komunikujem s odborníkmi, ktorí nám poskytnú aj psychosociálny náhľad na problém. 

Iné právne odvetvia

Kontaktujte ma a po vzájomnej dohode Vám viem poskytnúť právnu pomoc, právne poradenstvo alebo iné právne služby aj v iných oblastiach práva.